Công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu 2022: TP Hồ Chí Minh đứng đầu về xuất khẩu

Công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu 2022: TP Hồ Chí Minh đứng đầu về xuất khẩu

Báo cáo Xuất nhập khẩu năm 2022 đã được Bộ Công Thương công bố chiều ngày 27/4/2023. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Bộ Công Thương biên soạn và xuất bản cuốn sách

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Công Thương về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm mặt hàng, thị trường, tình hình tận dụng các cơ hội từ FTA và công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu. Báo cáo Xuất nhập khẩu trong những năm qua được đánh giá là đã cung cấp thông tin minh bạch, có hệ thống, được các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghiên cứu và đào tạo quan tâm, tín nhiệm và đánh giá cao, đặc biệt là các đối tượng thụ hưởng để có kế hoạch, hoạch định công tác xuất nhập khẩu và thị trường.

Công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu 2022: TP Hồ Chí Minh về nhất, Bắc Ninh về nhì

Công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu 2022: TP Hồ Chí Minh về nhất, Bắc Ninh về nhì
Báo cáo Xuất nhập khẩu năm 2022 có nhiều nội dung mới thiết thực với cộng đồng doanh nghiệp

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 có một số nội dung mới như: Thông tin về Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đến năm 2030; cập nhật về kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tình hình gia nhập Hiệp định CPTPP của một số nền kinh tế, tình hình phê chuẩn Hiệp định CPTPP; một số điểm mới trong triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu…

Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2022, 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước năm 2022 lần lượt là: TP Hồ Chí Minh có kim ngạch 47.545.537.771 USD; Bắc Ninh 45.062.954.539 USD; Bình Dương 34.332.291.545 USD; Thái Nguyên 29.880.822.193 USD; Hải Phòng 24.956.949.890 USD; Đồng Nai 24.600.045.278 USD; Bắc Giang 22.628.594.217 USD; Hà Nội 17.131.320.127 USD; Phú Thọ 11.800.308.391 USD; Hải Dương 10.461.101.116 USD;

10 tỉnh có kim ngạch xuất khẩu thấp nhất lần lượt là: Lai Châu 20.468.841 USD, Sơn La 21.801.054 USD, Bắc Cạn 33.466.825 USD, Điện Biên 42.686.980 USD, Ninh Thuận kim ngạch 46.223.574 USD, Cao Bằng 60.200.126 USD, Hà Giang 88.014.734 USD, Đắc Nông 111.800.984 USD, Tuyên Quang 137.569.864 USD, Quảng Bình 196.610.302 USD.

Xem toàn văn Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 tại đây.

Tham khảo thêm:

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2021

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2020

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2019

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2018

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2017

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2016

Quang Lộc

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí