Infographic | “Top” 10 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong năm 2022

Infographic | “Top” 10 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong năm 2022

Bộ Cộng Thương vừa công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2022, trong đó nêu 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước năm 2022.

Infographic | "Lộ diện" 10 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong năm 2022
Nhật Khôi

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí