Infographics:  8 tháng, doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu 346 tỷ USD

Infographics: 8 tháng, doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu 346 tỷ USD

(HQ Online) – Hết tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 346,33 tỷ USD, tăng 16,2% (tương ứng tăng 48,24 tỷ USD); kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 153,38 tỷ USD, tăng 15,4% (tương ứng tăng 20,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 69,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Infographics:  8 tháng, doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu 346 tỷ USD

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí