Infographics | Việt Nam xuất siêu 15,23 tỷ USD trong 7 tháng năm 2023

Infographics | Việt Nam xuất siêu 15,23 tỷ USD trong 7 tháng năm 2023

Theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng năm 2023 ước tính Việt Nam xuất siêu 15,23 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, 7 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 194,73 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 51,5 tỷ USD, giảm 10,2%, chiếm 26,4% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 143,23 tỷ USD, giảm 10,8%, chiếm 73,6%.

Trong 7 tháng năm 2023, có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 57,6%).

Infographics | Top những mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất 6 tháng đầu năm 2023
Infographics | Việt Nam xuất siêu 15,23 tỷ USD trong 7 tháng năm 2023
Nhật Khôi

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí