Nhập khẩu gần 9 triệu tấn xăng dầu trong năm 2022

Nhập khẩu gần 9 triệu tấn xăng dầu trong năm 2022

(HQ Online) – Năm 2022 lượng và kim ngạch nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh cho với năm 2021, nhất là kim ngạch tăng trưởng đến ba con số.

Nhập khẩu gần 9 triệu tấn xăng dầu trong năm 2022
Biểu đồ: T.Bình.

Số liệu sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố ghi nhận, tháng 12/2022, lượng xăng dầu các loại nhập khẩu đạt hơn 944 nghìn tấn, với kim ngạch đạt 823 triệu USD, tăng 22,3% về lượng và tăng 10,9% về kim ngạch so với tháng trước.

Tính chung trong năm 2023, lượng nhập khẩu đạt 8,87 triệu tấn với kim ngạch đạt 8,97 tỷ USD, tăng 27,7% về lượng và tăng mạnh 118,5% về kim ngạch (tương ứng tăng 4,86 tỷ USD) so với năm 2021.

Trong đó, lượng dầu diesel nhập về đạt 4,74 triệu tấn, tăng 1,5% và chiếm 54% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của cả nước.

Mặt hàng xăng nhập về đạt 1,7 triệu tấn, tăng 2,3 lần và chiếm 21%; lượng nhiên liệu bay nhập về đạt 1,46 triệu tấn, tăng 2,2 lần và chiếm 16% lượng nhập khẩu xăng dầu của cả nước.

Xăng dầu các loại vào Việt Nam trong năm 2022 chủ yếu từ Hàn Quốc với 3,22 triệu tấn, tăng 96,3%; Singapore là 1,49 triệu tấn, tăng 17,7%; trong khi đó nhập khẩu từ Malaysia đạt 1,42 triệu tấn, nhưng giảm 37,7%…

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí