Nhập khẩu thuốc trừ sâu giảm 14,5% kim ngạch 4 tháng năm 2023

Nhập khẩu thuốc trừ sâu giảm 14,5% kim ngạch 4 tháng năm 2023

4 tháng năm 2023, nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu đạt hơn 255,83 triệu USD, giảm 14,5% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu là từ Trung Quốc.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 4/2023 đạt 62,81 triệu USD, giảm 25,9% so với tháng 3/2023 và cũng giảm 13,6% so với tháng 4/2022. Tính chung cả 4 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 255,83 triệu USD, giảm 14,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu thuốc trừ sâu giảm 14,5% kim ngạch 4 tháng năm 2023
Nhập khẩu thuốc trừ sâu 4 tháng đầu năm giảm 14,5% so với cùng kỳ 2022

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 50,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, với gần 129,23 triệu USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 4/2023 kim ngạch cũng giảm mạnh 37,7% so với tháng 3/2023 và giảm 18,5% so với cùng tháng năm ngoái, đạt 28,38 triệu USD.

Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là khối các nước Đông Nam Á chiếm 14,6% trong tổng kim ngạch, đạt 37,22 triệu USD, giảm 22%. Nhập khẩu thuốc trừ sâu từ các nước EU chiếm 8,9%, đạt 22,69 triệu USD, giảm 22,6%. Nhập khẩu từ Ấn Độ chiếm 10,7%, đạt 27,48 triệu USD, giảm 27,9%.

Nhập khẩu thuốc trừ sâu giảm 14,5% kim ngạch 4 tháng năm 2023
Bảng số liệu nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu 4 tháng năm 2023. Ảnh Vinanet .vn

Nhìn chung, nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ đa số các thị trường sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý là trong 4 tháng năm 2023 nay, Việt Nam nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ thị trường Đức tăng mạnh 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 18,62 triệu USD.

Lê Minh

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí