Xuất khẩu điện thoại, máy vi tính mang về 10,43 tỷ USD

Xuất khẩu điện thoại, máy vi tính mang về 10,43 tỷ USD

10,43 tỷ USD là tổng kim ngạch xuất khẩu đạt được trong tháng 8 của 2 nhóm hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 8, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch xuất khẩu 5,28 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng trước và tiếp tục duy trì là nhóm hàng lớn nhất của nước ta.

Trong khi đó, điện thoại và linh kiện có sự tăng trưởng ấn tượng tới 15,7% so với tháng trước và đạt 5,15 tỷ USD.

Riêng hai nhóm hàng lớn nhất nêu trên đạt tổng kim ngạch 10,43 tỷ USD, chiếm 31,84% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong tháng 8.

Xuất khẩu điện thoại, máy vi tính cán mốc hơn 10 tỷ USD
Xuất khẩu điện thoại, máy vi tính cán mốc hơn 10 tỷ USD. Nguồn: Internet

Ngoài ra, tháng 8 còn 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên và hầu hết có sự tăng trưởng khá so với tháng trước.

Cụ thể, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 3,62 tỷ USD, tăng 2,4%; dệt may đạt 3,45 tỷ USD, tăng 5,5%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,29 tỷ USD, tăng 15,1%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,21 tỷ USD, tăng 5,7%.

Trong các nhóm hàng “tỷ USD”, duy nhất giày dép có kim ngạch giảm so với tháng 7/2023. Trong tháng 8, nhóm hàng này đạt 1,72 tỷ USD, giảm 4%.

Tháng 8, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 32,76 tỷ USD, tăng 9% (tương ứng tăng 2,69 tỷ USD) so với tháng trước.

Tính chung 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cả nước đạt 228,17 tỷ USD, giảm 9,8% (tương ứng giảm 24,79 tỷ USD).

Bảo Ngân

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí