Lực bán thanh lý giảm và đồng USD suy yếu giúp giá cà phê xuất khẩu tăng trở lại

Tin tức