11 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 10,6 tỷ USD

11 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 10,6 tỷ USD

(HQ Online) – 11 tháng năm 2022, cả nước ước tính xuất siêu 10,6 tỷ USD, trong khi đó, cùng kỳ năm trước mới chỉ xuất siêu 0,6 tỷ USD.

Tăng trưởng xuất khẩu là yếu tố quan trọng tác động đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. 	Ảnh: N.H

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 11 tháng năm 2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%. Ảnh: N.H

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2022 ước đạt 29,18 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước và giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 342,21 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 11 tháng năm 2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2022 ước đạt 28,4 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước và giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 331,61 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,6%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 101,5 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,9 tỷ USD.

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí