5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam chi 1,41 tỷ USD nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi

5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam chi 1,41 tỷ USD nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 5 tháng đầu năm 2023 đạt 1,41 tỷ USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi tháng 5 năm 2023 ước đạt 355 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 5 tháng đầu năm 2023 đạt 1,41 tỷ USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt tăng nhẹ trong quý III/2022
5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam chi 1,41 tỷ USD nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi

Trong đó, giá trị nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa ước đạt 571 triệu USD, tăng 0,5%; giá trị nhập khẩu của thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật ước đạt 511 triệu USD, giảm 3,8%.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị nhập khẩu mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 5 năm 2023 ước đạt 500 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 5 tháng đầu năm 2023 đạt 2,04 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2022.

Khối lượng nhập khẩu đậu tương tháng 5 năm 2023 ước đạt 150 nghìn tấn với giá trị ước đạt 63 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu đậu tương 5 tháng đầu năm 2023 đạt 887 nghìn tấn và 564 triệu USD, giảm 3,1% về khối lượng và giảm 8,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Giá đậu tương nhập khẩu bình quân 5 tháng năm 2023 ước đạt 636 USD/tấn, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022. Hoa Kỳ, Brazil và Canađa là 3 thị trường cung cấp đậu tương chính cho Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023 với 95,4% thị phần.

Ước nhập khẩu lúa mì tháng 5 năm 2023 đạt 500 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 176 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu lúa mì 5 tháng đầu năm 2023 đạt 2,16 triệu tấn và 781 triệu USD, tăng 11,1% về khối lượng và tăng 8,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Giá lúa mì nhập khẩu bình quân 5 tháng năm 2023 ước đạt 362 USD/tấn, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Khối lượng ngô nhập khẩu tháng 5 năm 2023 ước đạt 400 nghìn tấn với giá trị đạt 127 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu ngô 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 3,21 triệu tấn và 1,08 tỷ USD, giảm 9,6% về khối lượng và giảm 11,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Giá ngô nhập khẩu bình quân 5 tháng năm 2023 ước đạt 336 USD/tấn, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Ở chiều ngược lại, giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi trong tháng 5 năm 2023 ước đạt 44 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 5 tháng đầu năm 2023 đạt 190 triệu USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 52 triệu USD, tăng 10,9%; thịt và phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 58 triệu USD, tăng 59,1%.

Nguyễn Hạnh

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí