8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong năm 2022

8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong năm 2022

Năm 2022 có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Năm 2022 có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó điện thoại và linh kiện đạt 59, 29 tỷ USD.

8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong năm 2022

Năm 2022 có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó điện thoại và linh kiện đạt 59, 29 tỷ USD./.

Theo TTXVN

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí