8 tháng năm 2023, cả nước nhập khẩu 1,39 triệu tấn giấy các loại

8 tháng năm 2023, cả nước nhập khẩu 1,39 triệu tấn giấy các loại

8 tháng năm 2023, cả nước nhập khẩu 1,39 triệu tấn giấy các loại, tương đương trên 1,29 tỷ USD, giảm 8,3% về lượng và giảm 15,9% về kim ngạch.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, 8 tháng năm 2023, cả nước nhập khẩu 1,39 triệu tấn giấy các loại, tương đương trên 1,29 tỷ USD, giảm 8,3% về lượng và giảm 15,9% về kim ngạch. Giá nhập khẩu bình quân 8 tháng đạt 925,3 USD/tấn, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngành công nghiệp giấy của Việt Nam nỗ lực mở rộng sản xuất
8 tháng năm 2023, cả nước nhập khẩu 1,39 triệu tấn giấy các loại

Riêng tháng 8/2023 nhập khẩu giấy giảm 1% về lượng nhưng tăng 0,5% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 175.297 tấn, tương đương hơn 161,7 triệu USD. Giá nhập khẩu giấy các loại trong tháng 8/2023 đạt trung bình 922,3 USD/tấn, giảm 11,1% so với tháng 8/2022.

Việt Nam tăng nhập khẩu mặt hàng này, đặc biệt từ thị trường Áo trong tháng 8/2023, nhập khẩu giấy các loại từ Áo đạt 201 tấn với trị giá 332.780 USD, giảm 3,3% về lượng và giảm 23% về trị giá so với tháng 8/2022.

Tuy nhiên, tính chung trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu hơn 4,9 triệu USD từ thị trường này với 2.258 tấn, tăng mạnh 213,6% về lượng và tăng 240,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, chiếm hơn 91% tổng lượng cả năm 2022.

Giá nhập khẩu bình quân 8 tháng từ thị trường Áo là 2195,2 USD/tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Xét về thị trường, Việt Nam nhập khẩu giấy chủ yếu từ các nước châu Á, trong đó Trung Quốc là thị trường chủ lực, đứng sau là Hàn Quốc, Indonesia và Nhật Bản. Trong 8 tháng năm 2023, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 438.458 tấn, tương đương 428,2 triệu USD, giá 976,7 USD/tấn, chiếm 31,3% trong tổng lượng giấy các loại nhập khẩu của cả nước và chiếm 33,1% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu từ Indonesia 210.554 tấn, tương đương 192 triệu USD, giá nhập khẩu 911,7 USD/tấn, chiếm trên 15% trong tổng lượng và 14,8% tổng kim ngạch nhập khẩu giấy các loại của cả nước.

Nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 202.162 tấn, trị giá 163,1 triệu USD, giá 806,7 USD/tấn, chiếm 14,5% trong tổng lượng và chiếm 12,6% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 142.132 tấn, tương đương 130,4 triệu USD, chiếm trên 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Nguyễn Ngân

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí