8 thương nhân đủ điều kiện tham gia Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023

8 thương nhân đủ điều kiện tham gia Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023

Có 8 thương nhân đủ điều kiện tham gia Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá.

Theo Bộ Công Thương, trên cơ sở hồ sơ đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá của các thương nhân gửi về Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá, tính từ 8h ngày 6/11/2023 đến hết 17h ngày 21/11/2023, các thương nhân đủ điều kiện tham gia tại Phiên phân giao cụ thể là: Công ty CP Đường Việt Nam; Công ty CP Mía đường Lam Sơn; Công ty CP Mía đường Sơn La; Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hoà; Công ty CP Hàng tiêu dùng Biên Hoà; Công ty TNHH MTV Đường Biên Hoà – Ninh Hoà; Công ty CP Mondelez Kinh Đô Việt Nam; Công ty TNHH MTV Kinh Đô.

8 thương nhân đủ điều kiện tham gia Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023
Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2022 theo phương thức đấu giá

Thương nhân được đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá là thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

Theo đó, thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô năm 2023 theo phương thức đấu giá.

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện năm 2023 theo phương thức đấu giá.

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) phân giao năm 2023 theo phương thức đấu giá là 119.000 tấn.

Mức giá khởi điểm: 2.300.000 đồng/tấn; Bước giá: 50.000 đồng/tấn; Tiền đặt trước: (giá khởi điểm x số lượng đường đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu) x 10%.

Dự kiến, Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá sẽ được tổ chức tại Phòng họp Trụ sở Bộ Công Thương (địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào 09 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2023 (Thứ Ba).

Hội đồng phân giao hạn hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá niêm yết cụ thể như sau: Xem chi tiết tại đây.

Thông tin liên hệ: Phòng Thuận lợi hàng hóa thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương – Điện thoại: (024) 22205432 – Email: xnk-tlh@moit.gov.vn

Bảo Ngọc

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí