ACI EMANIFEST LÀ GÌ ?

ACI EMANIFEST LÀ GÌ ?

Khai báo ACI Canada hay còn gọi là khai báo eHBL là quy định khai báo hàng hóa vận chuyển bằng tất cả các phương thức xuất nhập do Hải Quan Canada CBSA đề ra.
Hàng trung chuyển (transit) tại Canada cần được khai Supplementary Cargo Filing (S10).
AI PHẢI KHAI BÁO ACI EHBL
Freight forwarders/ NVOCC bắt buộc phải truyền khai báo Manifest eHBL ít nhất 24 giờ trước khi tàu xuất phát đến Canada.
Hàng transit tại Canada cần phải khai báo ACI S10. (Supplementary Cargo)
HẬU QUẢ NẾU KHÔNG KHAI BÁO ACI
Nếu Hải quan Canada xác định lô hàng của bạn có rủi ro, lô hàng có thể sẽ không được xếp tại cảng/sân bay khởi hành hoặc lô hàng sẽ phải chịu sự kiểm tra hải quan tốn kém và mất thời gian tại Canada.
Hàng hóa không khai báo eManifest ACI cũng có thể bị phạt.
CBSA không cho phép các nhà giao nhận hàng hóa (forwarder) ủy thác cho các hãng vận chuyển (carrier) kê khai thay cho họ. Các công ty và hãng hàng không vận chuyển được yêu cầu phải tự kê khai thông tin.

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí