Ấn Độ là thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ hai của Việt Nam

Ấn Độ là thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ hai của Việt Nam

Xuất khẩu cao su sang thị trường Ấn Độ 5 tháng đầu năm tăng trưởng 2 con số. Đây là thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ hai của Việt Nam.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, tháng 5/2024, Việt Nam xuất khẩu 9,47 nghìn tấn cao su sang Ấn Độ, với trị giá 15,83 triệu USD, tăng 7,2% về lượng và tăng 6,8% về trị giá so với tháng 4/2024; so với tháng 5/2023 giảm 4,6% về lượng, nhưng tăng 18,3% về trị giá. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 47,23 nghìn tấn, trị giá 75,79 triệu USD, tăng 42,8% về lượng và tăng 63,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Ấn Độ là thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ hai của Việt Nam
Ấn Độ là thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ hai của Việt Nam

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ chủ yếu là cao su tự nhiên. Trong đó, chủng loại SVR 10 được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 61,81% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Ấn Độ với 29,19 nghìn tấn, trị giá 45,54 triệu USD, tăng 64,2% về lượng và tăng 87% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Đứng thứ hai là chủng loại SVR 3L chiếm 24,85% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Ấn Độ với 11,73 nghìn tấn, trị giá 19,6 triệu USD, tăng mạnh 99,9% về lượng và tăng 121,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Đứng thứ ba RSS3 chiếm 5,29% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Ấn Độ với 2,5 nghìn tấn, trị giá 4,4 triệu USD, giảm 30,5% về lượng và giảm 21,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu một số chủng loại cao su sang Ấn Độ cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023 như: SVR CV60, cao su hỗn hợp (HS: 4005), cao su tổng hợp, SVR 5… Tuy nhiên, các chủng loại này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng cao su xuất khẩu sang Ấn Độ.

Giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su sang Ấn Độ trong 5 tháng đầu năm 2024 phần lớn đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó tăng mạnh nhất là: Latex tăng 28,3%; SVR 10 tăng 13,9%; RSS3 tăng 13,4%; SVR 3L tăng 10,6%; SVR CV60 tăng 9,4%…

Còn theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Ấn Độ, 4 tháng đầu năm 2024, Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Ấn Độ. Lượng cao su nhập khẩu của Ấn Độ từ các thị trường này đều tăng khá với cùng kỳ năm 2023.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 4 cho Ấn Độ với với 40,31 nghìn tấn, trị giá 64,91 triệu USD, tăng 79% về lượng và tăng 93,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Ấn Độ chiếm 9,82%, cao hơn so với mức 6,39% của 4 tháng đầu năm 2023.

Số liệu thống kê cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Ấn Độ mặc dù tăng, nhưng vẫn chịu cạnh tranh từ nhiều thị trường như từ Bờ Biển Ngà (chiếm 11,5% tổng lượng nhập khẩu cao su của Ấn Độ); Thái Lan (chiếm 11,04% tổng lượng nhập khẩu cao su của Ấn Độ). Lượng và trị giá nhập khẩu cao su của Ấn Độ từ Bờ Biển Ngà và Thái Lan đều tăng khá so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ, với 39,39 nghìn tấn, trị giá 63,26 triệu USD, tăng 79,2% về lượng và tăng 94% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ chiếm 24,77%, cao hơn so với mức 15,29% của cùng kỳ năm 2023.

Với cao su tổng hợp (HS 4002), thị phần của Việt Nam chỉ chiếm 0,32% trong tổng lượng nhập khẩu của Ấn Độ.

Nguyễn Hạnh

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí