Campuchia là thị trường tiêu thụ xăng dầu nhiều nhất cho Việt Nam

Campuchia là thị trường tiêu thụ xăng dầu nhiều nhất cho Việt Nam

Campuchia là thị trường tiêu thụ xăng dầu nhiều nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm với 88.914 tấn, đạt 76,2 triệu USD giảm về lượng và kim ngạch so cùng kỳ

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 02/2024 giảm 4,4% về lượng và giảm 6,04% về kim ngạch so với tháng trước, đạt 217.430 tấn, trị giá 181,4 triệu USD. Tính chung 02 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu đạt 442.469 tấn, trị giá 372,9 triệu USD, tăng 39,7% về lượng và tăng 29,4% về trị giá.

Campuchia đang tiêu thụ xăng dầu nhiều nhất cho Việt Nam
Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam

Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 02 tháng đầu năm 2024, đạt 88.914 tấn, trị giá 76,2 triệu USD, giảm 12,8% về lượng và giảm 19,09% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 20% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 02/2024 đạt 45.186 tấn, trị giá 39,6 triệu USD, tăng 3,1% về lượng và tăng 8,2% về trị giá.

Sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 9-10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 42.230 tấn, kim ngạch 40,2 triệu USD, tăng 125,7% về lượng và tăng 113% về trị giá; riêng tháng 02/2024 đạt 14.432 tấn, trị giá 13,5 triệu USD.

Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Hàn Quốc chiếm hơn 9-10% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 41.594 tấn, kim ngạch đạt 37,6 triệu USD, tăng 43% về lượng và tăng 27,6% về trị giá trong 02 tháng đầu năm 2024; riêng tháng 02/2024 xuất khẩu giảm 31,8% về lượng và giảm 3,04% về trị giá.

Tiếp sau là thị trường Lào chiếm 6% về tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 27.468 tấn, kim ngạch 22,5 triệu USD, tăng 165,9% về lượng và tăng 141,4% về trị giá; riêng tháng 02/2024 đạt 13.192 tấn, trị giá 11 triệu USD.

Tiếp sau là thị trường Singapore, Malaysia và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 5% tổng lượng và tổng kim ngạch.

Ngọc Ngân

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí