Đạt 3,361 tỷ USD, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1/2023

Đạt 3,361 tỷ USD, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1/2023

Vượt TP. Hồ Chí Minh, tháng 1/2023 tỉnh Bắc Ninh là địa phương đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đạt 3,361 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan mới công bố, hết tháng 1/2023, xuất khẩu của Việt Nam đạt 23,61 tỷ USD. Trong 63 tỉnh, thành phố, có 8 địa phương kim ngạch xuất khẩu đạt từ 1 tỷ USD trở lên, gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh.

Đạt 3,361 tỷ USD, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1/2023
Đạt 3,361 tỷ USD, Bắc Ninh là địa phương xuất khẩu lớn nhất trong tháng 1/2023

Đáng chú ý, vượt qua TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1/2023, đạt 3,361 tỷ USD, cao hơn gần 700 triệu USD so với TP. Hồ Chí Minh.

Những năm gần đây, Bắc Ninh là địa phương có kim ngạch xuất khẩu luôn nằm trong top đầu cả nước. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu địa phương này đạt 45,1 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục duy trì vị trí thứ hai cả nước, sau TP. Hồ Chí Minh. Cả năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 6,6 tỷ USD, bằng 14,6% kim ngạch xuất khẩu.

Cùng với tín hiệu tích cực từ kim ngạch xuất khẩu, tháng 1/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh cũng có nhiều bứt phá: So với tháng kế trước, tăng tới 10,85% sau 4 tháng liên tiếp (tháng 9, 10, 11, 12 của năm 2022) sụt giảm.

Không chỉ tăng trưởng kinh tế khá tốt, Bắc Ninh tiếp tục duy trì kinh tế của tỉnh ổn định trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, biến động như thời gian qua là sự nỗ lực rất lớn. Điều này khiến nhà đầu tư trên địa bàn thể yên tâm kinh doanh.

Kết quả trong tháng 1/2023, toàn tỉnh đã thu hút 20 dự án FDI đăng ký cấp mới, tăng 12 dự án so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký mới đạt 123,1 triệu USD, tăng 121,1 triệu USD; trong đó có 3 dự án lớn là: 1 dự án của Hàn Quốc đầu tư vào ngành vận tải kho bãi với số vốn đầu tư là 21,1 triệu USD, 1 dự án của Italia đầu tư vào ngành sản xuất dụng cụ y tế với số vốn là 30 triệu USD và 1 dự án của Singapore đầu tư vào ngành logistic với số vốn 40,4 triệu USD. Ngoài ra, điều chỉnh vốn cho 16 dự án, tăng 4 dự án; với số vốn điều chỉnh tăng là 69,3 triệu USD, tăng 61,1 triệu USD…

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.835 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 23.548 triệu USD.

Theo ông Vũ Minh Giang – Quyền Cục trưởng Cục Thống kê Bắc Ninh: Năm 2023, trong tỉnh tuy nền kinh tế còn phụ thuộc vào nhân tố doanh nghiệp có vốn FDI, sức vươn của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, song những chỉ số tích cực tháng đầu năm như: Chỉ số sản xuất so với tháng trước tăng 10,85%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 5,36% so với tháng trước, tăng 30,8% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị cao… đang đem lại những khởi đầu tốt đẹp cho năm mới. Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT – UBND tỉnh.

Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, đặt mục tiêu: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 6,5% – 7,0% so với ước thực hiện năm 2022. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 93.262 triệu USD, tăng 1,7% so với ước thực hiện năm 2022; trong đó, xuất khẩu 50.870 triệu USD, nhập khẩu 42.392 triệu USD…
Thanh Tâm

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí