Đề nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ

Đề nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ

VCCI đề nghị giảm thời hạn giải quyết các thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ xuống còn 3 ngày làm việc thay vì 5 ngày làm việc.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trả lời Công văn số 1033/BCA-C06 của Bộ Công an đề nghị góp ý một số dự thảo nghị định, trong đó có Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý và sử dụng pháo.

Đề nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ

Theo VCCI, nội dung tại Tờ trình, Dự thảo sẽ giảm thời hạn giải quyết các thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ (Điều 10); cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ (Điều 13); cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa (Điều 15) từ “05 ngày làm việc” xuống “03 ngày làm việc”. Điều chỉnh này sẽ tạo thuận lợi đáng kể cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục.

Tuy nhiên, theo VCCI, Dự thảo lại chưa thể hiện được như nội dung giải trình tại Tờ trình, tại các khoản 1, 2 Điều 3 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 10, 15 Nghị định 137/2020/NĐ-CP, thời gian giải quyết thủ tục hành chính vẫn là “05 ngày làm việc”.

Dự thảo cũng không có quy định sửa đổi về thời gian cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo nổ tại Điều 13.

Trên cơ sở đó, VCCI đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh giảm thời gian giải quyết thủ tục tại các Điều 10, 13, 15 Nghị định 137/2020/NĐ-CP từ “05 ngày làm việc” xuống “03 ngày làm việc” như diễn giải tại nội dung của Tờ trình.

Linh Đan

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí