Địa phương đầu tiên đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 100 tỷ USD

Địa phương đầu tiên đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 100 tỷ USD

(HQ Online) – Hết tháng 11, TPHCM có quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước và cũng là địa phương đầu tiên cán mốc 100 tỷ USD.

Địa phương đầu tiên đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 100 tỷ USD

Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, hết tháng 11, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của TPHCM đạt 101,58 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 43,62 tỷ USD, nhập khẩu 57,96 tỷ USD.

Trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước, TPHCM có quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất và là địa phương đầu tiên đạt quy mô 100 tỷ USD trở lên, tính hết tháng 11.

Kết quả đạt được của nền kinh tế lớn nhất cả nước vượt xa so với các địa phương xếp sau. Đơn cứ như vượt tới hơn 23 tỷ USD so với địa phương đứng thứ hai là Bắc Ninh (Bắc Ninh đạt 78,55 tỷ USD); hay vượt hơn 47 tỷ USD so với địa phương xếp thứ 3 là Bình Dương (Bình Dương đạt 54,4 tỷ USD)…

Tuy nhiên, điểm khác là TPHCM có con số nhập siêu lớn trong khi hầu hết địa phương trọng điểm về xuất nhập khẩu đạt thặng dư thương mại.

Ngoài 3 địa phương kể trên, các tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn từ vài tỷ đến hàng chục tỷ USD (tính hết tháng 11) như: Thái Nguyên, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Long An…

Tính chung 11 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 673,7 tỷ USD, tăng 11,8%, tương ứng tăng 70,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu đạt 342,19 tỷ USD, tăng 13,4% (tương ứng tăng 40,5 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 331,51 tỷ USD, tăng 10,1% (tương ứng tăng 30,42 tỷ USD). Như vậy, hết tháng 11 năm 2022, cả nước xuất siêu 10,68 tỷ USD.

Với quy mô kim ngạch đạt bình quân hơn 61 tỷ USD/tháng, dự kiến giữa tháng 12, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt mốc mới 700 tỷ USD và cả năm ước đạt hơn 730 tỷ USD.

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí