Doanh nghiệp FDI xuất siêu trên 12,3 tỷ USD trong quý I/2024

Doanh nghiệp FDI xuất siêu trên 12,3 tỷ USD trong quý I/2024

Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 12,3 tỷ USD kể cả dầu thô.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại báo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài 3 tháng đầu năm, kể cả dầu thô ước đạt 67,85 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 73,4% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Điện tử Bumjin Vina (KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên). Ảnh: Cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ninh
3 tháng đầu năm, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu trên 12,3 tỷ USD kể cả dầu thô. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ninh

Xuất khẩu của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài không kể dầu thô ước đạt 67,2 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 72,8% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 55,5 tỷ USD, tăng 14,1% so cùng kỳ năm ngoái và chiếm 64,8% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu trên 12,3 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu trên 11,7 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu hơn 5,6 tỷ USD.

Nguyễn Hoà

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí