Đức tăng nhập khẩu cà phê từ Việt Nam

Đức tăng nhập khẩu cà phê từ Việt Nam

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Đức tăng từ 19,24% trong 7 tháng đầu năm 2022 lên 23,35% trong 7 tháng đầu năm 2023.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), 7 tháng đầu năm 2023, Đức nhập khẩu cà phê từ thế giới đạt xấp xỉ 669,4 nghìn tấn, trị giá 2,6 tỷ EUR (tương đương 2,75 tỷ USD), giảm 9,3% về lượng và giảm 16% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

xuất khẩu cà phê
Đức tăng nhập khẩu cà phê từ Việt Nam

Tính riêng tháng 7/2023, Đức nhập khẩu cà phê từ thế giới đạt 88,9 nghìn tấn, trị giá 349 triệu EUR (tương đương 368,58 triệu USD), giảm 9,1% về lượng và giảm 11,8% về trị giá so với tháng 6/2023, so với tháng 7/2022 giảm 17% về lượng và giảm 26,3% về trị giá.

Tháng 7/2023, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Đức từ thế giới đạt mức 3.924 EUR/tấn, giảm 3% so với tháng 6/2023 và giảm 11,2% so với tháng 7/2022.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Đức từ thế giới đạt mức 3.888 EUR/tấn, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Đức từ hầu hết các thị trường nội khối và ngoại khối giảm, ngoại trừ Italia và Tây Ban Nha.

Theo Eurostat, 7 tháng đầu năm 2023, Đức nhập khẩu cà phê từ thị trường nội khối EU đạt 104,55 nghìn tấn, trị giá 613,2 triệu EUR (tương đương 647,54 triệu USD), tăng 20,5% về lượng và tăng 14,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Đức tăng nhập khẩu cà phê từ nhiều thị trường, ngoại trừ Italia.

Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Đức (% tính theo lượng) (Nguồn: Eurostat)
Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Đức từ thị trường ngoại khối EU (% tính theo lượng) (Nguồn: Eurostat)

Đối với thị trường ngoại khối, 7 tháng đầu năm 2023, Đức nhập khẩu cà phê từ các thị trường ngoại khối EU đạt 564,84 nghìn tấn, trị giá 1,99 tỷ EUR (tương đương 2,1 tỷ USD), giảm 13,2% về lượng và giảm 22,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Đức giảm nhập khẩu cà phê từ nhiều thị trường ngoại khối, ngoại trừ Việt Nam và Honduras…

7 tháng đầu năm 2023, Đức nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt 156,3 nghìn tấn, trị giá 332,55 triệu EUR (tương đương 351,18 triệu USD), tăng 10,1% về lượng và tăng 6,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Đức từ thế giới tăng từ 19,24% trong 7 tháng đầu năm 2022 lên 23,35% trong 7 tháng đầu năm 2023.

Nguyễn Hạnh

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí