Giới hạn dư lượng hóa chất nông nghiệp với nông sản xuất khẩu được Nhật Bản đề xuất ra sao?

Giới hạn dư lượng hóa chất nông nghiệp với nông sản xuất khẩu được Nhật Bản đề xuất ra sao?

Nhật Bản đề xuất nới lỏng mức giới hạn dư lượng tối đa với các hoạt chất: lsopyrazam, Hexaconazol;nhưng siết chặt hơn đối với hoạt chất Benthiavalica-isopropyl.

Ngày 24/6, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam) đã có văn bản gửi Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc Nhật Bản đề xuất sửa đổi mức giới hạn dư lượng (MRL) đối với hóa chất nông nghiệp.

Đối với hoạt chất Benthiavalicarb-isopropyl, với hành hoa (bao gồm cả tỏi tây), Nhật Bản đề xuất giảm MRL từ 0,7 ppm xuống 0,5 ppm
Đối với hoạt chất Benthiavalicarb-isopropyl, với hành hoa (bao gồm cả tỏi tây), Nhật Bản đề xuất giảm MRL từ 0,7 ppm xuống 0,5 ppm

Cụ thể, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo số G/SPS/N/JPN/1266, G/SPS/N/JPN/1265 và G/SPS/N/JPN/1264 của Nhật Bản về việc đề xuất sửa đổi mức MRL đối với các hoạt chất: Isopyrazam; Hexaconazol và Benthiavalicarb-isopropyl.

Đối với hoạt chất Isopyrazam, với các loại rau củ thuộc họ cà (trừ cà chua, ớt ngọt, cà tím), Nhật Bản đề xuất tăng mức giới hạn dư lượng tối đa (MRL) từ 0,09 ppm lên 1 ppm; với quả đào đề xuất tăng MRL từ 5 ppm lên 6 ppm; với quả xuân đào đề xuất tăng MRL từ 0 lên 6 ppm.

Đối với hoạt chất Hexaconazole, với các loại rau củ thuộc họ cà (trừ cà chua, ớt ngọt và cà tím), Nhật Bản đề xuất tăng MRL từ 0 lên 0,2 ppm; với quả đào đề xuất mức MRL áp dụng lần đầu 0,7 ppm.

Đối với hoạt chất Benthiavalicarb-isopropyl, với hành hoa (bao gồm cả tỏi tây), Nhật Bản đề xuất giảm MRL từ 0,7 ppm xuống 0,5 ppm; đối với cà tím và các loại rau củ thuộc họ cà (trừ cà chua, ớt ngọt) đề xuất giảm MRL từ 2 ppm xuống 1 ppm; đối với quả chanh vàng và chanh xanh đề xuất giảm MRL từ 1 ppm xuống 0,7 ppm; đối với rau chân vịt và các loại rau thơm (trừ cải xoong, hẹ, thân và lá mùi tây, thân và lá cần tây) đề xuất tăng MRL từ 0 ppm lên 10 ppm.

Như vậy có thể thấy, Nhật Bản đề xuất nới lỏng mức MRL hơn với các hoạt chất: Isopyrazam, Hexaconazol; nhưng siết chặt hơn đối với hoạt chất Benthiavalicarb-isopropyl.

Nguyễn Hạnh

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí