Hải Dương: Kim ngạch xuất nhập khẩu quý I đạt 3.270 triệu USD

Hải Dương: Kim ngạch xuất nhập khẩu quý I đạt 3.270 triệu USD

Đến hết quý I, Hải Dương đạt 3.270 triệu USD kim ngạch xuất nhập khẩu; thu ngân sách nội địa đạt gần 4.900 tỷ đồng.

Quý I đạt 3.270 triệu USD kim ngạch xuất nhập khẩu

Cụ thể, Chi cục Hải quan Hải Dương cho biết, đến hết quý I.2023, đơn vị đã xử lý gần 74.000 tờ khai xuất nhập khẩu, giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hải Dương toàn quý 1 gần 3.270 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Hải Dương: Kim ngạch xuất nhập khẩu quý I đạt 3.270 triệu USD
Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam xếp thứ 3 về chỉ số xuất khẩu quý I của Hải Dương

Trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu toàn tỉnh về xuất khẩu quý I, xếp thứ nhất là Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu hơn 234 triệu USD, xếp thứ 2 là Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam với hơn 133 triệu USD, xếp thứ 3 là Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam với gần 122 triệu USD.

Trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu về kim ngạch nhập khẩu, Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam xếp thứ nhất với gần 207 triệu USD, xếp thứ 2 là Công ty TNHH Ford Việt Nam với hơn 153 triệu USD, Công ty TNHH Laurelton Diamonds Việt Nam xếp thứ 3 với gần 125 triệu USD.

Kết thúc quý 1, Chi cục Hải quan Hải Dương đạt mức thu ngân sách nhà nước hơn 650 tỷ đồng, vượt 26% so với chỉ tiêu được Tổng cục Hải quan giao, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu ngân sách nội địa gần 4.900 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, hết quý I.2023, tổng thu ngân sách nội địa do ngành thuế quản lý đạt 4.878 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán cả năm, tương đương 96% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu ngân sách sau khi trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, lợi nhuận cổ tức được chia là 4.413 tỷ đồng, đạt 39% so với dự toán năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 16 khoản thu, Hải Dương có 9 khoản đạt mức thu trên 25% dự toán cả năm. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có số thu cao nhất với gần 2.370 tỷ đồng, đạt 53% dự toán năm, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022. Cao thứ hai là thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh với hơn 1.042 tỷ đồng, bằng 37% dự toán năm, song giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái (do một số doanh nghiệp trọng điểm có số nộp thấp). Thuế thu nhập cá nhân gần 386 tỷ đồng là khoản thu cao thứ ba, đạt 39% dự toán năm, bằng 100% cùng kỳ năm trước.

5 khoản thu thấp so với tiến độ dự toán gồm thu tiền sử dụng đất, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương, thuế bảo vệ môi trường, thu từ hoa lợi công sản và quỹ đất công ích, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nguyên nhân do chính sách tín dụng thắt chặt, thị trường bất động sản trầm lắng, ảnh hưởng từ việc giảm thuế bảo vệ môi trường…

Lê Minh

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí