Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng

4 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng hoá lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 28,4 tỷ USD.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố ngày 29/4, 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 108,57 tỷ USD, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 28,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 với 16,4 tỷ USD; tiếp theo là EU với 13,7 tỷ USD; ASEAN 11,1 tỷ USD và Hàn Quốc 7,8 tỷ USD; Nhật Bản 7,3 tỷ USD.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng

Về nhập khẩu, 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 102,22 tỷ USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 33,3 tỷ USD. Tiếp theo là Hàn Quốc với 16,7 tỷ USD; ASEAN 13,4 tỷ USD; Nhật Bản 7,3 tỷ USD; EU 4,4 tỷ USD và Hoa Kỳ 4,1 tỷ USD.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ ước đạt 32,5 tỷ USD tỷ USD, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ 24,4 tỷ USD, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Linh Đan

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí