Kết quả xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tháng 11/2022

Kết quả xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tháng 11/2022

Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai vẫn duy trì tương đối ổn định kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại tiếp tục thiên về xuất siêu tháng 11/2022.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến kéo dài, xung đột chính trị, vũ trang, lạm phát trên thế giới… khiến nền kinh tế nói chung và lĩnh vực xuất nhập khẩu nói riêng gặp nhiều khó khăn, đơn hàng của một số doanh nghiệp giảm vào giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai vẫn duy trì tương đối ổn định kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại tiếp tục thiên về xuất siêu. Tháng 11/2022, dự ước cán cân thương mại hàng hoá, tỉnh Đồng Nai xuất siêu 513 triệu USD (cả nước xuất siêu 780 triệu USD), tăng 9,8% so với tháng trước.

Kết quả đạt được trong tháng 11/2022 đưa tổng giá trị xuất nhập khẩu của Đồng Nai đạt 3.248 triệu USD (chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước), tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 23% so với cùng kỳ, trong đó: Kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2022 ước đạt 1.881 triệu USD (chiếm khoảng 6,4% kim ngạch xuất khẩu của cả nước), tăng 1,7% so với tháng trước (cả nước giảm 3,9% so với tháng trước) và giảm 4,4% so với cùng kỳ (cả nước giảm 8,4% so với cùng kỳ). Trong đó, khối FDI ước đạt 1.391 triệu USD (chiếm khoảng 74% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh), tăng 1,7% so với tháng trước và giảm 8,2% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, tháng 11 kim ngạch nhập khẩu tháng 11/2022 ước đạt 1.367 triệu USD (chiếm khoảng 4,8% kim ngạch nhập khẩu của cả nước), tăng 1,8% so với tháng trước (cả nước giảm 1,4% so với tháng trước), giảm 7,3% so với cùng kỳ (cả nước tăng 7,1% so với cùng kỳ). Trong đó khối FDI ước đạt 1.156 triệu USD (chiếm 84,6% kim ngạch nhập khẩu của tỉnh), tăng 1,7% so với tháng trước và giảm 0,2% so với cùng kỳ. Tháng 11/2022, dự ước cán cân thương mại hàng hoá, tỉnh Đồng Nai xuất siêu 513 triệu USD (cả nước xuất siêu 780 triệu USD), tăng 9,8% so với tháng trước.

Về xuất khẩu:

Một số nhóm hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh bao gồm: Giày dép các loại (435 triệu USD), máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng (208 triệu USD), sản phẩm gỗ (132 triệu USD), hàng dệt, may (127 triệu USD), phương tiện vận tải và phụ tùng (103 triệu USD), máy tính sản phẩm điện tử và linh kiện (85 triệu USD), sản phẩm từ sắt thép (67 triệu USD), cà phê (31 triệu USD), hạt điều (24 triệu USD), cao su (9,6 triệu USD),..

Kết quả xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tháng 11/2022
Biểu đồ các sản phẩm xuất khẩu

Về nhập khẩu

Một số nhóm hàng nhập khẩu bao gồm: máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (136 triệu USD), chất dẻo (plastic) nguyên liệu (123 triệu USD), hóa chất (105 triệu USD), thức ăn gia súc và nguyên liệu (183 triệu USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (75 triệu USD), nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (64 triệu USD), dược phẩm (17 triệu USD), thuốc trừ sâu và nguyên liệu (26 triệu USD).

Kết quả xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tháng 11/2022
Biểu đồ các sản phẩm nhập khẩu

Về các thị trường xuất khẩu , trong đó các thị trường yếu là: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc , Thái Lan, Hàn Quốc, Bỉ… Các thị trường nhập khẩu Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ..

Tính chung tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Đồng Nai trong 11 tháng năm 2022 ước đạt 40.166 triệu USD (chiếm khoảng 6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước), tăng 10,3% so với cùng kỳ, trong đó: kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2022 ước đạt 22.713 triệu USD (chiếm khoảng 6,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước), tăng 16,5% so với cùng kỳ (cả nước tăng 13,4% so với cùng kỳ). Trong đó khối FDI ước đạt 16.883 triệu USD (chiếm 74,3% kim ngạch xuất khẩu), tăng 10,5% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu 11 tháng năm 2022 ước đạt 17.453 triệu USD (chiếm khoảng 5,3% kim ngạch nhập khẩu cả nước), tăng 2,5% so với cùng kỳ (cả nước tăng 10,1% so với cùng kỳ). Trong đó khối FDI ước đạt 13.697 triệu USD (chiếm 78,5%), giảm 0,1% so với cùng kỳ. Dự ước 11 tháng năm 2022, tỉnh Đồng Nai xuất siêu đạt 5.259 triệu USD (cả nước xuất siêu 16.600 triệu USD), tăng 157,7% so với cùng kỳ.

Kết quả xuất nhập khẩu khả quan trong thời gia qua là minh chứng cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng đã và đang vận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do.

Phạm Kỳ

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí