Khánh Hòa đề xuất 11 doanh nghiệp đạt “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022

Khánh Hòa đề xuất 11 doanh nghiệp đạt “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022

11 doanh nghiệp tại Khánh Hòa hoạt động kinh doanh có lợi nhuận được đề xuất đạt “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022.

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề xuất Bộ Công Thương xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022 cho 11 doanh nghiệp.

Trong đó, 7 doanh nghiệp là: Công ty TNHH Hải Vương, Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam, Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang, Công ty Cổ phần Vịnh Nha Trang, Công ty TNHH Mariso Việt Nam, Công ty TNHH Tín Thịnh và Công ty Cổ phần Gallant Ocean Việt Nam thuộc nhóm hàng Thủy sản.

Nhóm sản phẩm cơ khí có 1 doanh nghiệp là Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai – Việt Nam.

Nhóm hàng sản phẩm gỗ có 1 doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên Rapexco – Đại Nam và Nhóm hàng khác có 2 doanh nghiệp là Tổng Công ty Khánh Việt và Công ty TNHH Một thành viên Đường Biên Hòa – Ninh Hòa.

Theo Sở Công Thương Khánh Hòa, các doanh nghiệp trên hoạt động kinh doanh có lợi nhuận năm 2022. Tính đến cuối năm 2022, các doanh nghiệp không nợ tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp, nộp tờ khai đúng thời hạn quy định, chưa phát hiện hành vi trốn thuế; không nợ đọng thuế; không bị cơ quan hải quan cưỡng chế ngừng làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa; đã thực hiện đầy đủ báo cáo chương trình giám sát môi trường, không bị khiếu nại, khiếu kiện hoặc xử lý vị phạm về công tác bảo vệ môi trường.

Trước khi đề xuất, Sở Công Thương Khánh Hòa đã lấy ý kiến chuyên ngành của Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong.

Đức Thảo

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí