Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm gần 15 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm gần 15 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

(HQ Online) – Kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân trong 2 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 48 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức bình quân gần 61 tỷ USD trong năm 2022.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm gần 15 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm
Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm. Ảnh: T.Bình.

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 49,3 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 26,05 tỷ USD và nhập khẩu đạt 23,25 tỷ USD.

So với tháng trước tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 2 tăng 5,9%; trong đó xuất khẩu tăng 10,3% và nhập khẩu tăng 1,3%. So với cùng kỳ năm ngoái tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 1,5%; trong đó xuất khẩu tăng 11,7% nhưng nhập khẩu giảm 8%.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 95,84 tỷ USD, giảm 13,4%, tương ứng giảm 14,82 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu là 49,64 tỷ USD, giảm 10% (tương ứng giảm 5,54 tỷ USD) và nhập khẩu là 46,20 tỷ USD, giảm 16,7% (tương ứng giảm 9,28 tỷ USD).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2 đạt con số xuất siêu 2,8 tỷ USD. Tính chung lũy kế trong 2 tháng đầu năm, cán cân thương mại thặng dư 3,44 tỷ USD, trái ngược với trạng thái thâm hụt 300 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, kim ngạch bình quân trong 2 tháng đầu năm chỉ đạt gần 48 tỷ USD/tháng, thấp hơn nhiều so với con số bình quân gần 61 tỷ USD/tháng của năm 2022.

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí