Lào Cai: Mục tiêu giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu 5 tỷ USD vào 2023

Lào Cai: Mục tiêu giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu 5 tỷ USD vào 2023

Năm 2023, Lào Cai đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ: 34.400 tỷ đồng; giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu 5 tỷ USD.

UBND tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai
Cửa khẩu Kim Thành – Lào Cai

Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với nhiều nhiệm vụ nặng nề, áp lực lớn.

Để tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cũng như để định hình được tỉnh Lào Cai trở thành “cực tăng trưởng của vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ”, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đề nghị các cấp, các ngành, địa phương nắm vững, nắm rõ chủ đề của năm 2023 để có giải pháp, kế hoạch triển khai hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội của năm 2023 được giao.

Trong 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị quan tâm và phấn đấu hết sức để hoàn thành “5 chỉ tiêu về kinh tế – 5 chỉ tiêu về xã hội”.

Về chỉ tiêu kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu 11%, bảo đảm cả nhiệm kỳ tăng trưởng trên 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 103 triệu đồng để đến năm 2025 mới có thể đạt mức 126 triệu đồng/người; thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.000 tỷ đồng; sẽ tăng dần hàng năm để đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu thu 15.500 tỷ đồng; cân đối được chi thường xuyên.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 53.000 tỷ đồng và phấn đấu cao hơn nữa để kết thúc giai đoạn 2021 – 2025 đạt mức 260.000 tỷ đồng; giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 5 tỷ USD.

Chỉ tiêu về xã hội cần quan tâm là: Tỷ lệ giảm nghèo đạt 4,0%; số bác sỹ trên 1 vạn dân là 14 bác sỹ; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em thể chiều cao trên tuổi dưới 25,9%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 97%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới năm cuối kỳ đã được điều chỉnh giảm còn 56,7% so với phương án ban đầu, đảm bảo thực chất hơn.

Trước các thuận lợi đan xem khó khăn, thách thức của năm 2023, đồng chí Đặng Xuân Phong yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện 05 yêu cầu: Đoàn kết – kỷ cương – hành động – sáng tạo – phát triển và 5 nhiệm vụ: Tiếp tục cụ thể hoá và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; xác định đúng, đủ, tổng thể nguồn lực cho phát triển trong cả năm và thời gian còn lại của nhiệm kỳ; quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường cải cách hành chính, thủ tục hành chính một cách thực chất; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Theo ông Đặng Xuân Phong, năm 2023 là năm sẽ được tháo gỡ rất nhiều về cơ chế chính sách, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. “Quan trọng nhất đó là chính sách sau khi Covid-19 đã bình thường. Dự kiến ngày 1/1/2023, cửa khẩu biên giới sẽ thông thương hoàn toàn. Đây là cơ hội rất lớn, UBND tỉnh cần chỉ đạo lập kế hoạch, kịch bản để triển khai nếu không sẽ mất quyền chủ động” – Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho hay.

Ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để đưa vào trong các giải pháp chỉ đạo điều hành, cụ thể ở đây là Chỉ thị của UBND tỉnh.

Năm 2023, tỉnh Lào Cai đưa ra 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và tất cả đều ở mức phấn đấu cao; dẫn đến sức ép lớn đối với công tác chỉ đạo điều hành và sẽ vất vả, khó khăn hơn rất nhiều so với năm 2022. Theo đó, ngay từ đầu năm, đầu tháng, tất cả các cấp, các ngành, địa phương cần phải khẩn trương vào cuộc, nắm bắt cơ hội, nỗ lực cao hơn nữa và thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Nguyễn Nga

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí