Năm 2022: Ngành lâm nghiệp ghi dấu ấn với con số xuất siêu cao kỷ lục

Năm 2022: Ngành lâm nghiệp ghi dấu ấn với con số xuất siêu cao kỷ lục

(HQ Online) – Năm 2022, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 16,928 tỷ USD, vượt 3,8% kế hoạch đề ra, trong đó, lĩnh vực lâm sản đã xuất siêu đạt 14,10 tỷ USD, dẫn đầu toàn ngành nông nghiệp.

Hầu hết các DN chế biến gỗ Việt Nam phải xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ thông qua thương hiệu của các DN nước ngoài. 	Ảnh: N.H
Tổng cục Lâm nghiệp phấn đấu giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2023 đạt 17,5 tỷ USD. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, về khai thác lâm sản, năm 2022, cả nước đã khai thác 19,7 triệu m3 gỗ, sản lượng củi đạt 18,6 triệu ste. Giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2022 ước đạt khoảng 16,928 tỷ USD, tăng 6,1% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 15,85 tỷ USD, còn lại là lâm sản ngoài gỗ đạt 1,1 tỷ USD. Trong năm 2022, Quỹ tỉnh đã thực hiện chi 2.804 tỷ đồng tiền năm 2021 (đạt hơn 108% kế hoạch) và tạm ứng 961,24 tỷ đồng tiền năm 2022 cho các chủ rừng, góp phần kích thích các chủ rừng tích cực bảo vệ rừng và nhân rộng diện tích rừng trồng.

Có được kết quả này là nhờ sự hỗ trợ, tập trung giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, phục hồi kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự tích cực chủ động của ngành lâm nghiệp và doanh nghiệp đã kịp thời thích ứng với khó khăn, thách thức. Đồng thời, các thị trường xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản chính của Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi tích cực và tiếp tục tăng trưởng như: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc với tổng giá trị xuất khẩu đạt 15,48 tỷ USD, chiếm 91% tổng giá trị xuất xuất khẩu của nhóm mặt hàng này.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 do Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức ngày 30/12/2022, ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, nhiều năm gần đây, lĩnh vực lâm nghiệp luôn dẫn đầu ngành nông nghiệp về xuất siêu với giá trị cao, đặc biệt là từ năm 2019, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản luôn đạt trên 10 tỷ USD.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, theo ông Bùi Chính Nghĩa, ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 5-5,5%; tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc duy trì ổn định khoảng 42%; trồng rừng tập trung 245.000 ha, trong đó, có 240.000 ha trồng rừng sản xuất; trồng cây phân tán 140 triệu cây; thu dịch vụ môi trường rừng 3.000 tỷ đồng; phấn đấu giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2023 đạt 17,5 tỷ USD.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Nghị định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp; Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014-NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp…

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí