Năm 2022, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 53,22 tỷ USD

Năm 2022, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 53,22 tỷ USD

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2022 kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2022, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,33%, trong đó, trồng trọt 2,88%; chăn nuôi 5,93%, thủy sản 4,43%, lâm nghiệp 6,13%; giá trị gia tăng toàn ngành (GDP) năm 2022 ước tăng trên 3%; tỷ lệ che phủ rừng 42,02%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 73%; kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021. Trong đó nông sản chính đạt 22,59 tỷ USD, tăng 4,8%; lâm sản chính đạt 16,93 tỷ USD, tăng 6,1%; thủy sản đạt 10,92 tỷ USD, tăng 22,9%; chăn nuôi đạt 400 triệu USD, giảm 7,1%.

Năm 2022, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 53,22 tỷ USD
Năm 2022, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 53,22 tỷ USD

Ngoài ra, tiếp tục có 11 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó, có 8 sản phẩm/nhóm sản phẩm kim ngạch trên 2 tỷ USD bao gồm: Cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ. Trong số này, có 7 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD. Cụ thể, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,92 tỷ USD; tôm 4,33 tỷ USD; cà phê 3,94 tỷ USD; gạo 3,49 tỷ USD; cao su 3,31 tỷ USD; rau quả 3,34 tỷ USD; hạt điều 3,07 tỷ USD. Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2021.

Trong năm qua, thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng cả về ngành hàng và sản phẩm. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành đã đẩy mạnh tháo gỡ nhiều rào cản thương mại.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện các cơ chế, chính sách đối với công tác xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa, phát triển thị trường để giải quyết kịp thời các vướng mắc thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản; ứng phó với tác động của dịch bệnh Covid-19 và xung đột quân sự Nga – Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.

Chủ động nghiên cứu, dự báo, tranh thủ cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy xuất khẩu nông sản. Đẩy mạnh lưu thông, thương mại biên giới, nắm bắt tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông lâm thủy sản; hướng dẫn thực hiện quy định Lệnh “248”, Lệnh “249” của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Trên cơ sở đó Bộ cũng phối hợp với Đại sứ quán, Tham tán Thương mại, Tham tán Nông nghiệp Việt Nam tại các nước xây dựng các kênh trao đổi, cung cấp thông tin các thị trường xuất khẩu, tăng cường xúc tiến, quảng bá theo hình thức trực tuyến (online) đối với các sản phẩm đã được mở cửa, xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường gắn liền với các hoạt động ngoại giao của Chính phủ và của Bộ vào các thị trường lớn (Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Nga, Brazil) và khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng (Nhật Bản – Hàn Quốc, ASEAN, Australia – New Zealand, Trung Đông)….

Đây là những yếu tố quan trọng hỗ trợ xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt kỷ lục mới.

Nguyễn Hạnh

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí