Năm 2023, Việt Nam chi gần 5 tỷ USD nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu

Năm 2023, Việt Nam chi gần 5 tỷ USD nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu

Tổng giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu năm 2023 là 4,99 tỷ USD, giảm 10,8% so với năm 2022.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá trị nhập khẩu mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 12/2023 ước đạt 400 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu năm 2023 đạt 4,99 tỷ USD, giảm 10,8% so với năm 2022.

Năm 2023, Việt Nam chi gần 5 tỷ USD nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu
Năm 2023, Việt Nam chi gần 5 tỷ USD nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu

Về mặt hàng, khối lượng nhập khẩu đậu tương tháng 12/2023 ước đạt 310 nghìn tấn với giá trị ước đạt 186 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu đậu tương năm 2023 đạt 1,97 triệu tấn và 1,24 tỷ USD, tăng 6,9% về khối lượng nhưng giảm 3,2% về giá trị so với năm 2022.

Giá đậu tương nhập khẩu bình quân đầu năm 2023 ước đạt 628 USD/tấn, giảm 9,5% so với năm 2022. Brazil, Hoa Kỳ và Canađa là 3 thị trường cung cấp đậu tương chính cho Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2023 với tổng thị phần là 94,9%. So với cùng kỳ năm 2022, giá trị nhập khẩu đậu tương của Việt Nam từ thị trường Hoa Kỳ tăng 15%; Canađa tăng 19%. Ngược lại, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Brazil giảm 23,2%.

Ước nhập khẩu lúa mì tháng 12 đạt 1,1 triệu tấn với giá trị nhập khẩu đạt 303 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu lúa mì năm 2023 đạt 5,09 triệu tấn và 1,67 tỷ USD, tăng 30,2% về khối lượng và tăng 10,9% về giá trị so với năm 2022.

Giá lúa mì nhập khẩu bình quân năm 2023 ước đạt 328 USD/tấn, giảm 14,8% so với năm 2022.

Trong 11 tháng đầu năm 2023, nguồn nhập khẩu lúa mì chính của Việt Nam là từ các thị trường: Australia (chiếm tỷ trọng 65,5%), Hoa Kỳ (10,4%) và Brazil (7%). So với cùng kỳ năm 2022, giá trị nhập khẩu lúa mì của Việt Nam từ Hoa Kỳ tăng 21,8% trong khi nhập khẩu từ Brazil giảm 14,9%, Australia giảm 13,2%;

Khối lượng ngô nhập khẩu tháng 12 ước đạt 1,4 triệu tấn với giá trị đạt 362 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu ngô năm 2023 đạt 9,76 triệu tấn và 2,88 tỷ USD, tăng 1,6% về khối lượng nhưng giảm 13,7% về giá trị so với năm 2022.

Giá ngô nhập khẩu bình quân năm 2023 ước đạt 295 USD/tấn, giảm 15,1% so với năm 2022.

Trong 11 tháng đầu năm 2023, nguồn nhập khẩu ngô của Việt Nam chủ yếu từ 3 thị trường Brazil, Argentina và Ấn Độ với tổng thị phần chiếm 89,5%. So với cùng kỳ năm 2022, giá trị nhập khẩu ngô từ Brazil gấp 2,98 lần, Ấn Độ tăng 62,8%, trong khi nhập khẩu từ Argentina giảm 49,8%.

Nguyễn Hạnh

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí