Nhiều đơn vị bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Nhiều đơn vị bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Không đảm bảo các điều kiện theo quy định, 19 đại lý vừa bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

19 đại lý thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hải Phòng bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan là do không thực hiện chế độ báo cáo trong 3 lần liên tiếp; không đảm bảo điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Nhiều đơn vị bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Dịch vụ thủ tục hải quan là mắt xích quan trọng giúp lưu thông hàng hóa nhanh chóng hơn

Cụ thể, các đại lý gồm: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Tân Kỳ; Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế; Chi nhánh Công ty TNHH OOCL Logistics (Việt Nam) tại thành phố Hải Phòng; Công ty CP Anh Linh.

Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thiên Lâm; Công ty cổ phần Việt Pháp Logistics; Công ty TNHH Giao nhận T.T.P; Công ty TNHH Logistics Quốc tế Viet Chun; Chi nhánh Công ty cổ phần Hàng Hải MÁC tại Hải Phòng; Công ty cổ phần Xếp dỡ Pacific.

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình; Công ty TNHH tiếp vận Nam Phát; Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư và Thương mại Xanh; Công ty cổ phần Sao Thăng Long.

Công ty TNHH Sinoma Cargo VN; Công ty cổ phần giao nhận và thương mại Đông Dương; Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại quốc tế Ánh Kim; Công ty TNHH vận tải quốc tế T.H.T và Công ty cổ phần Tài Việt.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, thời hạn tạm dừng đối với các đại lý trên tối đa 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định. Quá thời hạn 6 tháng, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quỳnh Nga

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí