Quảng Ninh: Cửa khẩu Bắc Phong Sinh lại tạm dừng thông quan

Quảng Ninh: Cửa khẩu Bắc Phong Sinh lại tạm dừng thông quan

Cặp cửa khẩu Bắc Phong Sinh – Lý Hỏa sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 28/9 đến hết ngày 7/10/2022.

Sau 2 ngày mở lại thông quan, cửa khẩu Bắc Phong Sinh phải tạm dừng hoạt động do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian tạm dừng hoạt động theo thông báo từ phía Trung Quốc là từ ngày 28/9 đến hết ngày 7/10/2022.

cửa khẩu Bắc Phong Sinh sẽ tạm dừng thông quan đến ngày 7/10/2022
Cửa khẩu Bắc Phong Sinh sẽ tạm dừng thông quan đến ngày 7/10/2022

Trước đó, ngày 26/9, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) – Lý Hỏa (TP. Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) được thông quan trở lại sau hơn 7 tháng tạm dừng hoạt động. Trong 2 ngày thông quan là 26 và 27/9, mới chỉ có 2 xe hàng tạp của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu này.

Hiện các khu vực cửa khẩu của tỉnh Quảng Ninh vẫn chủ động thực hiện chặt chẽ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo “Vùng xanh an toàn” cho hoạt động thông quan hàng hoá qua các lối mở, cửa khẩu nhằm thực hiện nghiêm thỏa thuận phòng chống dịch giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tiến Dũng

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí