Quy hoạch tổng thể khu vực biên giới đất liền gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan

Quy hoạch tổng thể khu vực biên giới đất liền gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan

Tổng cục Hải quan có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh biên giới về việc xây dựng quy hoạch tổng thể khu vực cửa khẩu biên giới đất liền gắn với chuyển đổi số.

Theo Tổng cục Hải quan, trong những năm qua, hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về quy mô và tính chất, đáp ứng nhu cầu qua lại biên giới, cửa khẩu của người, phương tiện, hàng hóa, góp phần tích cực, thúc đấy phát triển kinh tế, xã hội, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan tại các tỉnh biên giới cũng như trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, nhiều cửa khẩu, việc xây dựng cơ sở hạ tầng chưa được quan tâm đúng mức, chưa tương xứng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng và kết nối với các quốc gia đối diện.

Quy hoạch tổng thể khu vực biên giới đất liền gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan
Tổng cục Hải quan hướng đến xây dựng quy hoạch tổng thể khu vực cửa khẩu biên giới đất liền gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan

Để đảm bảo việc quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu đáp ứng yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, đầu tư lắp đặt trang thiết bị, cũng như công tác hiện đại hóa yêu cầu, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại biên giới, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh biên giới rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng tại các khu vực cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý hải quan.

Cụ thể, rà soát và đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng bao gồm: quốc môn, nhà kiểm soát liên hợp, khu vực dành cho kho, bãi phục vụ cho công tác tập kết, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, địa điểm lắp đặt các trang thiết bị kiểm tra giám sát như máy soi, cân điện tử…. trung tâm logistics, vị trí lắp đặt barie số 1, barie số 2; điều kiện kết nối giao thông từ cửa khẩu đến các địa phương trong nước; sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng giữa hai cửa khẩu ở hai bên biên giới.

Đồng thời, trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng, các đơn vị hải quan địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, kiến nghị Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể khu vực cửa khẩu, trong đó cần phân định rõ các khu chức năng, phân luồng giao thông; đối với các khu vực cửa khẩu còn có hộ dân cư sinh sống cần báo cáo UBND tỉnh có kế hoạch giải tỏa hoặc hạn chế để đảm bảo an ninh, trật tự, ngăn chặn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của các cư dân sinh sống trong khu vực này.

Quy hoạch tổng thể khu vực biên giới đất liền gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan
Phát triển cửa khẩu, dịch vụ xuất nhập khẩu gắn với kiểm tra giám sát hải quan

Ngoài ra, căn cứ quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Lào thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cục Hải quan các tỉnh biên giới thường xuyên phối hợp, trao đổi với Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu và các cơ quan có thẩm quyền thuộc UBND tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, theo dõi tiến độ xây dựng cửa khẩu; xác định nhu cầu kho, bãi, địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hải quan.

Bên cạnh đó, chủ động lập kế hoạch, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự; chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, điều kiện làm việc, đề xuất nhu cầu trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay khi cửa khẩu được nâng cấp hoặc đưa vào vận hành, sử dụng gửi về Tổng cục Hải quan để xem xét lập Đề án tuyển dụng bổ sung biên chế, đào tạo nguồn nhân lực và bố trí dự toán ngân sách, tổ chức đầu tư mua sắm theo quy định.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh biên giới thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kho ngoại quan và các địa điểm, kho, bãi khác đã được cơ quan hải quan công nhận. Trường hợp không có hàng hóa hoặc không duy trì các điều kiện theo quy định thì đề nghị doanh nghiệp có biện pháp khắc phục, sửa chữa, bổ sung.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh biên giới cần bố trí đầy đủ lực lượng để giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định đối với các khu vực cửa khẩu có hàng hóa, người, phương tiện vận tải qua lại cửa khẩu. Đồng thời, rà soát các khu vực cửa khẩu không có hàng hóa, người, phương tiện vận tải, báo cáo Tổng cục Hải quan để có phương án xử lý.

Việc rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng tại các khu vực cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý hải quan nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 45/TTg-KTTH ngày 17/4/2024 về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan và Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030.

Linh Nhi

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí