Quy trình 7 bước để doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu tổ yến sang thị trường Trung Quốc

Quy trình 7 bước để doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu tổ yến sang thị trường Trung Quốc

Ngày 26/12, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành văn bản hướng dẫn 7 bước để doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc.

Hiện nay, Cục Thú y đang chủ động, tích cực trao đổi với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để thống nhất mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu tổ yến; việc xuất khẩu tổ yến của Việt Nam chỉ có thể thực hiện được khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu.

Trung Quốc chính thức nhập khẩu tổ yến của Việt Nam
Trung Quốc chính thức nhập khẩu tổ yến của Việt Nam

Để chuẩn bị kỹ các điều kiện, nội dung và có thể xuất khẩu được tổ yến ngay khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu, Cục Thú y đưa ra quy trình 7 bước dành cho các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này.

Các bước đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc cụ thể như sau: Đăng ký mã số nhà nuôi chim yến với địa phương vơi có nhà nuôi chim yến; Gửi văn bản đến Cục Thú y đề nghị hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục xuất khẩu kèm theo các văn bản cần có; Căn cứ đề nghị của doanh nghiệp, Cục Thú y có công văn hướng dẫn giám sát dịch bệnh, giám sát an toàn thực phẩm; Sau khi có kết quả giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm đạt yêu cầu, các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu với Tổng cục Hải Quan Trung Quốc theo quy định; Sau khi doanh nghiệp khai báo và tải các giấy tờ theo yêu cầu lên Hệ thống quản lý đăng ký doanh nghiệp của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc, Cục Thú y sẽ bổ sung thư xác nhận doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của Nghị định thư và gửi cho nước bạn xem xét, quyết định; Kết quả đăng ký doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo trực tiếp cho doanh nghiệp qua tài khoản doanh nghiệp đã đăng ký; Doanh nghiệp được Trung Quốc chấp thuận sẽ thực hiện các thủ tục xuất khẩu tổ yến theo quy định.

Như vậy, sau 4 năm đàm phán, sản phẩm tổ yến đã chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Cũng giống như nhiều loại nông sản, thực phẩm khác, xuất khẩu sản phẩm tổ yến cũng phải đáp ứng nhiều yêu cầu bắt buộc.

Cục Thú y đề nghị các đơn vị, các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo các quy định của Nghị định thư, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hướng dẫn nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Thú y (Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông, email: [email protected] hoặc ĐT: 0243 8693605) đề được hướng dẫn và giải đáp.

Thanh Hà

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí