Thị trường nào nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam nhiều nhất trong năm 2023?

Thị trường nào nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam nhiều nhất trong năm 2023?

Trong năm 2023 xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam đạt 2.377.887 tấn, trị giá 2,02 tỷ USD, tăng 13,2% về lượng và giảm 1,1% về trị giá.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 12/2023 tăng 9,3% về lượng và tăng 7,4% về kim ngạch so với tháng trước, đạt 286.797 tấn, trị giá 242,6 triệu USD. Trong năm 2023 xuất khẩu xăng dầu đạt 2.377.887 tấn, trị giá 2,02 tỷ USD, tăng 13,2% về lượng và giảm 1,1% về trị giá.

Việt Nam xuất khẩu xăng dầu sang các thị trường nào trong năm 2023?
Năm 2023, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam đạt 2.377.887 tấn, trị giá 2,02 tỷ USD

Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong năm 2023, đạt 517.220 tấn, trị giá 438,06 triệu USD, giảm 18,8% về lượng và giảm 33% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 21% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tháng 12/2023, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường 42.852 tấn, trị giá 34,6 triệu USD, giảm 12,5% về lượng và giảm 15,6% về trị giá, giảm 27 USD/tấn so với tháng trước.

Xếp thứ 2 là thị trường Hàn Quốc chiếm 9-10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 220.775 tấn, kim ngạch 208,9 triệu USD, tăng 69,2% về lượng và tăng 50,9% về trị giá; riêng tháng 12/2023 đạt 21.748 tấn, trị giá 21,2 triệu USD.

Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 13,5% về tổng lượng và 9,9% về tổng kim ngạch, đạt 322.018 tấn, kim ngạch 202,18 triệu USD, tăng 80,3% về lượng và tăng 67,4% về trị giá; riêng tháng 12/2023 đạt 67.952 tấn, trị giá 47,1 triệu USD.

Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 7-8% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 184.646 tấn, kim ngạch đạt 178,2 triệu USD, tăng 41,5% về lượng và tăng 19,8% về trị giá trong năm 2023; riêng tháng 12/2023 xuất khẩu giảm 33,5% về lượng và giảm 37,1% về trị giá.

Tiếp sau là thị trường Lào, Malaysia và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 3% tổng lượng và tổng kim ngạch.

Ngọc Ngân

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí