Thụy Sỹ tăng mua cà phê từ thị trường Việt Nam

Thụy Sỹ tăng mua cà phê từ thị trường Việt Nam

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Thụy Sỹ tăng từ 7,86% trong 5 tháng đầu năm 2022 lên 9,36% trong 5 tháng đầu năm 2023.

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), tháng 5/2023, Thụy Sỹ nhập khẩu cà phê đạt 18,34 nghìn tấn, trị giá 111,39 triệu USD, tăng 11,5% về lượng và tăng 7,4% về trị giá so với tháng 4/2023, so với tháng 5/2022 giảm 21,6% về lượng và giảm 18,2% về trị giá.

Thụy Sỹ tăng mua cà phê từ thị trường Việt Nam
Thụy Sỹ tăng mua cà phê từ thị trường Việt Nam

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, Thụy Sỹ nhập khẩu cà phê đạt xấp xỉ 87,36 nghìn tấn, trị giá 525,9 triệu USD, giảm 9,2% về lượng, nhưng tăng 0,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

5 tháng đầu năm 2023, Thụy Sỹ nhập khẩu chủng loại cà phê, trừ cà phê rang xay và loại bỏ caffein (HS 090111) đạt 77,63 nghìn tấn, trị giá 430,43 triệu USD, giảm 9,7% về lượng, nhưng tăng 0,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, Thụy Sỹ tăng nhập khẩu cà phê rang, không bao gồm cà phê đã khử caffein (HS 090121), tăng 0,7% về lượng và tăng 9,5% về trị giá, đạt trên 5 nghìn tấn, trị giá 63,45 triệu USD.

Tháng 5/2023, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Thụy Sỹ đạt mức 6.072 USD/tấn, giảm 3,7% so với tháng 4/2023, nhưng tăng 4,3% so với tháng 5/2022. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Thụy Sỹ đạt mức 6.020 USD/tấn, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

5 tháng đầu năm 2023, Thụy Sỹ nhập khẩu cà phê từ trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, các nguồn cung cà phê chủ lực cho Thụy Sỹ gồm Brazil, Colombia, Việt Nam, Ấn Độ, Costa Rica …

Theo ITC, trong 5 tháng đầu năm 2023, Thụy Sỹ nhập khẩu cà phê từ Brazil đạt 21,66 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 111,9 triệu USD, giảm 14,4% về lượng và giảm 1,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Thụy Sỹ giảm từ 26,29% trong 5 tháng đầu năm 2022 xuống 24,8% trong 5 tháng đầu năm 2023.

Ngược lại, Thụy Sỹ tăng nhập khẩu cà phê từ Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023, tăng 8,1% về lượng và tăng 11,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8,18 nghìn tấn, trị giá 19,11 triệu USD.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Thụy Sỹ tăng từ 7,86% trong 5 tháng đầu năm 2022 lên 9,36% trong 5 tháng đầu năm 2023.

Nguyễn Hạnh

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí