Tỉnh Quảng Ninh: Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Móng Cái tăng mạnh

Tỉnh Quảng Ninh: Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Móng Cái tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở tại TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đạt trên 5.000.000 tấn.

Theo báo cáo của Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, 4 tháng đầu năm 2023, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở tại TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đạt trên 5.000.000 tấn, tăng 345% so cùng kỳ năm 2022.

Tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II, có 13.296 phương tiện xuất-nhập cảnh (6.235 phương tiện Việt Nam xuất cảnh; 7.061 phương tiện Trung Quốc nhập cảnh), tăng 172% so với cùng kỳ 2022, trung bình đạt 136 phương tiện/ngày. Hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 220.000 tấn (nhập khẩu đạt hơn 171.000, xuất khẩu đạt hơn 50.000 tấn), tăng 206% so cùng kỳ 2022, bình quân đạt: 2.264 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu/ngày.

Bốc xếp hàng hóa tại bãi kiểm hóa Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên (Ảnh Cổng TTĐT Móng Cái)
Bốc xếp hàng hóa tại bãi kiểm hóa Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên (Ảnh Cổng TTĐT Móng Cái)

Còn tại Lối mở Km3+4 Hải Yên, có trên 16.000 phương tiện xuất nhập cảnh (7.180 phương tiện Việt Nam, 9.029 phương tiện Trung Quốc), chở gần 260.000 tấn hàng hóa (bình quân đạt 143 phương tiện/ngày, 2.294 tấn/ngày) tăng 617% so với cùng kỳ 2022. Hàng hóa nhập khẩu đạt 6.574 phương tiện Trung Quốc vận chuyển 20.415 tấn hàng tạp, hàng vải (trung bình 70 phương tiện/ngày), tăng 406% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng trong dịp lễ 30/4, 1/5, tại lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa vẫn diễn ra bình thường.

Ngoài ra, lượng người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cũng tăng rất nhanh sau khi khôi phục các hoạt động du lịch, thông thương. Từ ngày 1/1–30/4, tổng lượt người xuất nhập cảnh đạt 549.126. Trong đó, nhập cảnh là 274.469 lượt người, xuất cảnh là 274.657 lượt người.

Tiến Dũng

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí