Top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước trong quý 1/2023

Top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước trong quý 1/2023

Top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước quý I lần lượt là Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bình Dương, Hải Phòng.

Top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước trong quý 1/2023
Phương Lan – Linh Chi

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí