Việt Nam đã chi 2,85 tỷ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi gia súc và nguyên liệu

Việt Nam đã chi 2,85 tỷ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi gia súc và nguyên liệu

Trong 7 tháng năm 2023, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi gia súc và nguyên liệu về Việt Nam đạt trên 2,85 tỷ USD, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 7/2023 tăng 27,2% so với tháng 6/2023 và tăng 12,3% so với tháng 7/2022, đạt 515,78 triệu USD.

thức ăn chăn nuôi
7 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã chi 2,85 tỷ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi gia súc và nguyên liệu

Tính chung trong 7 tháng năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 2,85 tỷ USD, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Argentina, chiếm 26,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 747,03 triệu USD, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 7/2023 đạt 154,22 triệu USD, tăng mạnh 35,5% so với tháng 6/2023 nhưng giảm 4,5% so với tháng 7/2022.

Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 16,5%, đạt trên 471,43 triệu USD, giảm 25,8% so với cùng kỳ; riêng tháng 7/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 148,6 triệu USD, tăng mạnh 62% so với tháng 6/2023 và tăng 142,5% so với tháng 7/2022.

Tiếp đến là thị trường Hoa Kỳ trong tháng 7/2023 nhập khẩu tăng 18% so với tháng 6/2023 và tăng 18,2% so với tháng 7/2022, đạt 74,23 triệu USD; cộng chung cả 7 tháng năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2022; đạt 417,88 triệu USD, chiếm 14,7% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 7 tháng năm 2023 giảm 27,2% so với 7 tháng đầu năm 2022, đạt 191,65 triệu USD; nhập từ thị trường Đông Nam Á giảm 18%, đạt 182,65 triệu USD.

Nguyễn Hạnh

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí