Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 507 tỷ USD

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 507 tỷ USD

(HQ Online) – Dữ liệu mới được Tổng cục Hải quan công bố ghi nhận năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 506,83 tỷ USD, tăng 9,3% (tương ứng tăng 43,2 tỷ USD) so với năm 2021.

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 507 tỷ USD
Biểu đồ: T.Bình.

Trong đó xuất khẩu đạt 273,63 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng tăng gần 28,5 tỷ USD) so với năm 2021, chiếm 73,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Năm ngoái, doanh nghiệp FDI có 6 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên gồm: điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may; giày dép; phương tiện vận tải và phụ tùng.

Chiều ngược lại, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 233,2 tỷ USD, tăng 6,7% (tương ứng tăng 14,72 tỷ USD) so với năm trước, chiếm 65% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Với kết quả trên, cán cân thương mại của doanh nghiệp FDI đạt con số xuất siêu 40,43 tỷ USD.

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí