Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt gần 242 tỷ USD

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt gần 242 tỷ USD

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với khu vực châu Á trong 7 tháng 2023 đạt 241,84 tỷ USD, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Hải quan cho biết, xuất nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng/2023 của Việt Nam sang khu vực thị trường châu Á đạt 241,84 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất 65% trong tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ra thế giới và giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng/2023 của Việt Nam sang châu Á là 241,84 tỷ USD
Xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng/2023 của Việt Nam với châu Á đạt 242 tỷ USD

Tiếp theo là châu Mỹ với 76,47 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 20,4%, giảm 18,7%; châu Âu là 42,06 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 11,2%, giảm 7,4%; châu Đại Dương với 8,97 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 2,4%, giảm 15,2%; châu Phi với 5,02 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 1,3%, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thương mại hàng hóa sụt giảm theo tình hình chung của thương mại toàn cầu.

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường thuộc châu Á, ngoại trừ Trung Quốc tăng trưởng dương ở mức 1,8% (30,5 tỷ USD), tất cả các thị trường lớn còn lại đều giảm.

Đơn cử, xuất khẩu sang Nhật Bản 13,086 tỷ USD, giảm 3,1%, Hàn Quốc 13,175 tỷ USD, giảm 7,2%, sang Asean đạt 18,639 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ.

Các thị trường lớn như EU, Mỹ cũng chứng kiến mức suy giảm sâu. 7 tháng, xuất khẩu sang Mỹ đạt 53,096 tỷ USD, giảm 20,8%, sang EU 27 đạt 25,261 tỷ USD, giảm 8,8%, sang châu Đại Dương, gồm Australia và New Zealand đạt 3,439 tỷ USD, giảm 11,1%.

Trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với khu vực châu Á trong năm 2022 đạt 475,29 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2021, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (65,1%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

Cụ thể, theo thống kê này, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 730,2 tỷ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 61,2 tỷ USD) so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu là 371,3 tỷ USD, tăng 10,5%, tương ứng tăng 35,14 tỷ USD; nhập khẩu là 358,9 tỷ USD, tăng 7,8%, tương ứng tăng 26,06 tỷ USD.

Năm ngoái, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 475,29 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu, năm 2022, đạt 177,26 tỷ USD, tăng 9,5%, chiếm 47,7% kim ngạch cả nước; nhập khẩu đạt 298,03 tỷ USD, tăng 9,6%, chiếm 83% kim ngạch cả nước. Trong 5 châu lục, Việt Nam nhập siêu duy nhất từ châu Á.

Các đối tác lớn ở châu lục này có thể kể đến như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực ASEAN…

Năm ngoái, xuất nhập khẩu với ASEAN đạt 81,14 tỷ USD (xuất khẩu 33,86 tỷ USD, tăng 17,7%, nhập khẩu 47,28 tỷ USD, tăng 14,9% ), nhập siêu từ thị trường này 13,42 tỷ USD.

Thương mại 2 chiều với Trung Quốc đạt 175,65 tỷ USD (xuất khẩu 57,7 tỷ USD, tăng 3,3%, và nhập khẩu từ Trung Quốc 117,95 tỷ USD, tăng 7,2%), nhập siêu từ Trung Quốc 60,25 tỷ USD.

Với Hàn Quốc đạt 86,38 tỷ USD (xuất khẩu 24,29 tỷ USD, tăng 10,7% và nhập khẩu 62,09%, tăng 10,5%), Việt Nam nhập siêu 37,8 tỷ USD từ thị trường này.

Thương mại 2 chiều với Nhật Bản đạt 47,6 tỷ USD (xuất khẩu 24,23 tỷ USD, tăng 20,4%, nhập khẩu 23,37 tỷ USD, tăng 2,6%), xuất siêu gần 1 tỷ USD.

baodautu.vn

    Đăng ký nhận tư vấn miễn phí